Vad är ett socialt arbetskooperativ?

I Orangeriet 2 har vi valt att arbeta med sociala arbetskooperativ eftersom de ger deltagarna möjlighet att delta på sina egna villkor och viktiga beslut fattas gemensamt i gruppen. Som deltagare eller anställd i arbetskooperativet deltar du aktiv i beslut som rör företagets utveckling och din egen framtid bland annat genom de veckovisa verksamhetsmötena.

Sociala arbetskooperativ är en form av arbetsintegrerande sociala företag. Det är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet
  • binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av varor och tjänster.

På sofisam.se kan du läsa mer om arbetsintegrerande sociala företag.