Projektmål

Orangeriet 2 har som syfte att skapa arbete och egen försörjning för personer som av olika skäl står utanför den vanliga arbetsmarknaden.

Målsättningen är:

  • att minst 50 % av deltagarna når arbete, utbildning och egenförsörjning.
  • att alla deltagare har en konkret, väl dokumenterad och förankrad handlingsplan med myndigheterna som visar på nästa steg för att nå arbete och egen försörjning.
  • att alla deltagare ska ha stärkt självförtroende, god självkänsla och ökad motivation och ha genomfört arbetspraktik, utbildning eller arbetsträning.
  • att verktyget arbetsintegrerande sociala företag är utvecklat och väl känt i samtliga deltagande kommuner och att det finns en kraftfull stödstruktur för det arbetsintegrerande sociala företagandet.
  • att samverkansformerna lokalt och regionalt är så utvecklade att detta är en integrerad del i så kallade arbetsmarknadsåtgärder i Linköping, Kinda, Norrköping, Finspång, Vingåker och Katrineholm
  • att det i de medverkande kommunerna finns minst ett arbetsintegrerande sociala företag vid projektets slut alltså totalt minst sex sociala företag.