Om Orangeriet

Arbete och egen försörjning genom entreprenörskap och företagande

Orangeriet 2 är ett treårigt projekt som vänder sig till arbetssökande i Kinda, Linköping, Norrköping, Finspång, Katrineholm och Vingåkers kommuner. Målet är att skapa arbete och egen försörjning för personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Det gör vi genom att bygga upp sociala arbetskooperativ i de medverkande kommunerna. Vi tror att alla har lika förutsättningar att vara företagare oavsett bakgrund, drivkraft och form för företagandet!

Projektets innehåll styrs av deltagarnas intressen och erfarenheter
Verksamheten ser lite olika ut i de sex kommunerna, eftersom projektets aktiviteter utgår från deltagarnas intressen och erfarenheter, den lokala marknaden och behovet av arbetskraft i kommunen. Deltagarna får söka till projektet och alla sökande intervjuas. Frivillighet är en av hörnstenarna i metoden.

I projektet ingår bland annat:

  • arbetsträning och/eller praktik
  • kunskap i företagande och entreprenörskap
  • coaching
  • språkträning
  • validering
  • kortare utbildningar
  • studiebesök

Personerna som deltar ska också uppleva ökat självförtroende, inflytande och egenmakt. I Orangeriet 2 har vi valt att arbeta med sociala arbetskooperativ eftersom det ger deltagarna möjlighet att delta på sina egna villkor och eftersom viktiga beslut fattas gemensamt i gruppen bland annat genom veckovisa verksamhetsmöten.

Orangeriet 2 kan vara ett steg närmre den ordinarie arbetsmarknaden eller bli ett avlönat arbete i arbetskooperativet. Är du intresserad av att delta i Orangeriet?

Det behövs stöd för att skapa hållbara företag
De lokala arbetskooperativen behöver stöd för att bli hållbara även efter projektets slut. Det är därför viktigt att det finns ett bra samarbete mellan aktörer från det offentliga, det privata och den sociala ekonomin i varje kommun.  I projektet arbetar vi därför också aktivt med att forma stödstrukturer för socialt företagande (både lokalt och regionalt) i nära samverkan med och av kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, näringslivet och den sociala ekonomin. Läs mer om socialt företagande här.