Delta i projektet

Är du arbetssökande och nyfiken på att starta upp företag tillsammans med andra?

Orangeriet 2 är ett projekt som vänder sig till dig som är arbetssökande i Finspång, Kisa, Linköping, Norrköping, Katrineholm eller Vingåkers kommun. Målet är att du får jobb och egen försörjning. Dit når vi genom att starta upp sociala arbetskooperativ tillsammans. På varje ort finns två anställda lokala projektledare och ni är mellan 20-30 deltagare samtidigt i projektet. Kontakta de lokala projektledarna för mer information om respektive ort.

Alla har lika förutsättningar att vara företagare oavsett bakgrund och drivkraft
I arbetskooperativen prövar vi olika affärsidéer som bygger på dina och dina medarbetares kunskaper och intressen. Därför kommer projektet se olika ut på de olika orterna. Gemensamt är att det rör sig om tjänster och tillverkning av olika slag.

Exempel på affärsidéer som prövas inom Orangeriet 2 idag är:

 • hunddagis
 • second-hand-butiker med olika inriktning
 • trädgårdsskötsel
 • transport- och flyttservice
 • bokföring
 • städservice
 • tårttillverkning
 • snickeri

I projektet ingår bland annat:

 • entreprenörskap
 • företagande
 • arbetspraktik
 • arbetsträning
 • kortare utbildningar
 • studiebesök
 • coaching
 • språkträning
 • validering

Hur länge deltar du i projektet?
Hur länge du deltar i Orangeriet 2 är individuellt och sker i samråd med berörd myndighet. Projektet i sin helhet pågår mellan 1 november 2011 och 30 juni 2014.

Vad händer efter projektet?
För dig som deltar i Orangeriet 2 kan projektet vara ett steg närmre den ordinarie arbetsmarknaden eller bli ett avlönat arbete i det sociala arbetskooperativet. I Orangeriet 1 som pågick mellan 2008 och 2011 har
36 % av deltagarna gått vidare från projektet till ett arbete, utbildning eller blivit anställda i det sociala arbetskooperativet på orten.